Chỉ Artisan Soul 0.35mm

70.000 VNĐ  Chỉ khâu, bên tết vòng tay
  Thương hiệu: ARTISAN SOUL

  Chỉ lõi 3 đã được chuốt sáp, không tưa sợi khi tết vòng hoặc khi  khâu các sản phẩn ngành da.

  0.35mm dài 300 mét/ cuộn

  0.45mm dài 150 mét/ cuộn

  0.55mm dài 115 mét/ cuộn

  0.65mm dài 78 mét/ cuộn

  1mm dài 55 mét/cuộn

  0.35mm có 45 màu chỉ